Pravidlá Slovenský pohár 2016

Slovenský pohár 2016

Termíny pretekov :

1. kolo – 14.05.2016 – Nitra

2. kolo – 04.06.2016 – Trnava

3. kolo – 25.06.2016 – Nitra

4. kolo – 16.07.2016 – Považany

5. kolo – 06.08.2016 – Trnava + MSR Spalováky

6. kolo – 20.08.2016 – Banská Bystrica

7. kolo – 10.09.2016 – Nitra


Kategórie:

1:10 modified

1:10 stock (striedavý motor 17,5 )

1:10 2WD Pancar

1:12 2WD (striedavý motor 13,5T +)

1:10 formula (motor 21,5)

Prihlášky a štartovné:

Prihláška bude uverejnená na www.rcteamnitra.sk, ako aj na stránke klubu organizujúceho príslušný pretek.

Štartovné za každú kategóriu:

  • žiak :      1,- €   (do 9 rokov vrátane)

  • junior :    5,- €   (10 – 15 rokov)

  • senior : 11,- €   (16 a viac)

  • Za každú ďalšiu kategóriu zaplatí pretekár polovicu pôvodného štartovného.

Ak sa pretekár prihlási neskôr ako vo štvrtok po 21:00, bude mu štartovné navýšené o 3,- € za každú kategóriu bez rozdielu veku. K tomuto termínu sa tiež určuje počet odmenených pretekárov v jednotlivých kategóriách.

Pokračovať v čítaní