2% dane

Modelársky klub RC Model klub Komárno Vás prosí o podporu našich aktivít. Peniaze využívame na činnosť klubu, usporiadavanie majstrovských súťaží, udržiavanie a skvalitňovanie pretekárskej dráhy a hlavne podporu mladých modelárov.

Údaje potrebné na vyplnenie Vyhlásenia v daňovom priznaní:

Názov:                    RC Klub Komárno
Sídlo:                      Pávia 2803/4, 945 01 Komárno
Právna forma:     občianske združenie
IČO:                        52789756

Tlačivá pre zamestnanca, ktorý podáva daňové priznanie: