Parametre na nastavenie auto regulátorov SKYRC

Setting Running Mode Forward/Brake Nastavenie Mód jazdy vpred/brzda Forward/Brake/Reverse vpred/brzda/spiatočka Forward/Reverse vpred/spiatočka Motor Direction Normal Otáčanie motora normal Reverse reverzné ESC Overheat Protection 85°C Vypínacia teplota ESC 85°C 105°C 105°C […]