Parametre na nastavenie auto regulátorov SKYRC

Setting Running Mode Forward/Brake Nastavenie Mód jazdy vpred/brzda
Forward/Brake/Reverse vpred/brzda/spiatočka
Forward/Reverse vpred/spiatočka
Motor Direction Normal Otáčanie motora normal
Reverse reverzné
ESC Overheat Protection 85°C Vypínacia teplota ESC 85°C
105°C 105°C
125°C 125°C
Disable vypnuté
BEC Voltage 6,0V Volty BEC 6,0V
7,4V 7,4V
Reverse Speed 25-100% Rýchlosť spiatočky 25-100%
(in 1% increment) (v krokoch po 1%)
Voltage Cutoff 3,0-11V Vypínacie napätie 3,0-11V
(in 0,1V increment) (v krokoch po 0,1V)
Auto (3,2V/S) Auto (3,2V/článok)
Close vypnuté
Throttle TH input Curve Line Plyn Krivka priebehu plynu priamka
Custom uživateľská
Throttle Rate Switch Point 1-99% Bod záberu plynu 1-99%
(in 1% increment) (v krokoch po 1%)
1st Stage Throttle Rate Very Weak 1 stupeň priebehu plynu veľmi slabý
Weak slabý
Moderate stredný
Strong silný
Very Strong veľmi silný
2st Stage Throttle Rate Very Weak 2 stupeň priebehu plynu veľmi slabý
Weak slabý
Moderate stredný
Strong silný
Very Strong veľmi silný
Throttle Dead Band 10-150us Mŕtva odozva plynu 10-150us
Brake Brake input Curve: Line Brzda Krivka priebehu brzdy: priamka
Custom uživateľská
Drag Brake 0-50% Automatická brzda 0-50%
(in 1% increment) (v krokoch po 1%)
Brake Strength 1-99% Sila brzdy 1-99%
(in 1% increment) (v krokoch po 1%)
Initial Brake 0-50% Počiatočná brzda 0-50%
(in 1% increment) (v krokoch po 1%)
Brake Rate Switch Point 1-99% Bod záberu brzdy 1-99%
(in 1% increment) (v krokoch po 1%)
1st Stage Brake Rate Very Weak 1 stupeň priebehu brzdy veľmi slabý
Weak slabý
Moderate stredný
Strong silný
Very Strong veľmi silný
2st Stage Brake Rate Very Weak 2 stupeň priebehu brzdy veľmi slabý
Weak slabý
Moderate stredný
Strong silný
Very Strong veľmi silný
Boost Timing Boost Timing 0-60° Stupeň časovania Stupeň časovania 0-60°
(in 1°increment) (v krokoch po 1°)
Boost Start RPM 1000-35000RPM Začiatočné otáčky 1000-35000 ot/min
(in 500RPM increment) časovania ot/min (v krokoch po 500 ot/min)
Boost END RPM 3000-60000RPM Konečné otáčky 3000-60000 ot/min
(in 500RPM increment) časovania ot/min (v krokoch po 500 ot/min)
Turbo timing Turbo timing 0-60° Stupeň turba Stupeň turba 0-60°
(in 1°increment) (v krokoch po 1°)
Turbo Activation Method Full TH Metóda aktivácie turba plný plyn
RPM otáčky
Full TH + RPM plný plyn + otáčky
Turbo Delay 0 – 1,00s Oneskorenie turba 0 – 1,00s
(in 0,01s increment) ( v krokoch po 0,01s)
Turbo Start RPM 9000-50000RPM Začiatočné otáčky 9000-50000 ot/min
(in 1000RPM increment) turba ot/min (v krokoch po 1000 ot/min)
Turbo Engage (open) Slop 1-60°/0,1s Začiatočný stupeň turba 1-60°/0,1s
(in 1°increment) (v krokoch po 1°)
Turbo Deactivate (close) Slop 0-60°/0,1s Konečný stupeň turba 0-60°/0,1s
(in 1°increment) (v krokoch po 1°)