Parametre na nastavenie auto regulátorov TrackStar Turbo

1. Operation mode forward/brake Mód jazdy plyn/brzda
forward/reverse/brake plyn/spiatočka/brzda
forward/reverse plyn/spiatočka
2. Initial Brake drag brake Počiatočná brzda sila brzdy
10-20-30-40% 10-20-30-40%
3. Drag Brake 0-5-10-15-20-25-30-35-40% Automatická brzda 0-5-10-15-20-25-30-35-40%
Custom % Vlastná %
4. Breake Strength 50-60-70-80-90-100% Sila brzdy 50-60-70-80-90-100%
5. Voltage cut-off none Vypínacie napätie vypnuté
3,0-3,2-3,4-3,5V/cell 3,0-3,2-3,4-3,5V/článok
6. Punch profile Level 1 – 9 Odozva regulátoru Úroveň 1 -9
7. Neutral dead band 1-3-5-8% Citlivosť neutrálu 1-3-5-8%
8. Boost timing 0-60° Stupeň časovania 0-60°
(in 1° increment) (v krokoch po 1°)
9. Turbo slope 3°/0,1s-6°/0,1s-12°/0,1s Stupeň turba za 0,1s 3°/0,1s-6°/0,1s-12°/0,1s
18°/0,1s-24°/0,1s-max 18°/0,1s-24°/0,1s-max
10. Turbo timing 0-30° Časovnie turba 0-30°
(in 1° increment) (v krokoch po 1°)
11. Boost timing RPM 2000-15000RPM 2000-15000 ot
(in 500RPM increment) (v krokoch 500 ot/min)
12. Turbo delay off Oneskorenie turba vypnuté
0,10s – 0,40s 0,10s – 0,40s
(in 0,05s increment) (v0,05s krokoch)
13. Boost timing ACC 50 RPM/° – 700 RPM/° Otáčky na ° turba 50 RPM/° – 700 RPM/°
(in 50 RPM/° increment) (in 50 RPM/° increment)
14. Reverse speed 25-50-75-100% Rýchlosť spiatočky 25-50-75-100%
15. Drive frequency 8-16-24kHz Frekvencia plynu 8-16-24kHz
16. Brake frequency 1-2-4-8-16kHz Frekvencia brzdy 1-2-4-8-16kHz
17. Temperature set on/off Teplotná ochrana zap/vyp
18. Restore default no/yes Továrenské nastavenia Nie/áno