Odporúčané nastavenie časovania a turba podľa SKYRC

Závity motoru 3,5T/4,0T 4,5T/5,5T 6,5T/7,5T 8,5T/9,5T 10,5T/11,5T >13,5T
Boost Timing 0 0 10 15 20 30
Turbo Timing 10 15 45 55 45 55