Kontakt

Názov: RC Klub Komárno
Korešpondenčná adresa: Pávia 4/3, 945 01 Komárno
IČO: 52789756
Právna forma: Občianske združenie