2% dane

Modelársky klub RC Model klub Komárno Vás prosí o podporu našich aktivít. Peniaze využívame na činnosť klubu, usporiadavanie majstrovských súťaží, udržiavanie a skvalitňovanie pretekárskej dráhy a hlavne podporu mladých modelárov. […]

6.kolo MSR EBUGGY 2020

Priebežná Tabuľka MSR E-Buggy 6. kolo MSR E-buggy Komárno Buggy 2WD:   reporty Pavlus Roman Nagy Michal Urban Adam Tauber Peter Švihran Miloš Novosedlík Lubo Záhorský František Šípoš František Petrík Jozef […]

Usmernenie predsedu združenia LERMAS

Modelári, priatelia. Toho čoho sme svedkami určite nikoho z nás neteší. Obmedzenia a zákazy sú na dennom poriadku. V posledných dňoch Predsedníctvo v úzkej súčinnosti s našimi delegátmi komunikovalo s vedením CIAM problematiku ohľadne opatrení pri […]