Konečné poradie MSR Buggy 2017

kategória Buggy 2WD:

  1. Michal Nagy
  2. Miloš Švihran
  3. Adam Urban

kategória Buggy 4WD:

  1. Adam Urban
  2. Miloš Švihran
  3. Peter Tauber