5. kolo MSR Buggy Komárno

Výsledky 5. kola MSR Buggy Komárno

Tabuľka priebežného poradia MSR Buggy 2018

Kategória Buggy 2WD:

 1. Michal Nagy
 2. Adam Urban
 3. Jozef Petrík
 4. Miloš Švihran
 5. Roman Pavlus
 6. Peter Tauber
 7. Pavol Javorčík
 8. Lubomír Novosedlík
 9. Ladislav Tóth
 10. Tomáš Dankovčík
 11. František Záhorský
 12. Tomáš Szépe
 13. Luboš Dudák
 14. Viktor Szépe

Kategória Buggy 4WD:

 1. Lacko Tóth
 2. Roman Pavlus
 3. Adam Urban
 4. Miloš Švihran
 5. Peter Tauber
 6. Beni Karika
 7. Lubomír Novosedlík
 8. František Záhorský
 9. Tomáš Dankovčík
 10. Jozef Petrík
 11. Tomáš Boór
 12. Jozef Dvorščík
 13. Pavol Javorčík
 14. Miloslav Šašinka
 15. Luboš Dudák
 16. Dušan Brokeš
 17. František Šípoš
 18. Imrich Horváth
 19. Tamás Horváth

Kategória Buggy 2WD +40 :

 1. Jozef Petrík
 2. Miloš Švihran
 3. Roman Pavlus
 4. Pavol Javorčík
 5. Ladislav Tóth
 6. Luboš Dudák

Kategória Buggy 4WD +40 :

 1. Roman Pavlus
 2. Miloš Švihran
 3. Jozef Petrík
 4. Pavol Javorčík
 5. Miloslav Šašinka
 6. Luboš Dudák

Kategória SCT :

 1. Lukács Szilárd
 2. Sóos László
 3. Miloš Švihran
 4. Imrich Horváth Jr.
 5. Tomáš Szépe